Finans Hayatıİş Hayatı

Memur Ek İş Yapabilir mi & Yapabileceği Ek İşler

Memur ek iş yapabilir mi Kamuda kadrolu ya da sözleşmeli olarak çalışan memurların araştırdıkları konuların başında gelmektedir. Malum memur maaşları enflasyon karşısında günden güne eriyor. Artık memur maaşı ile geçinebilmek bir hayli zorlaştı. Bu nedenle memurlar ticaret yapabilir mi ya da ek işler yapabilir mi sorusu internette çok araştırılmakta. Bu içerikte memur ikinci iş yapabilir mi ya da ticaretle uğraşabilir mi konusuna mevzuat kapsamında değinmeye çalışacağım.

Devlet memuru ek iş yapabilir mi?

Memurun ek iş yapması ve ticari faaliyetlerde bulunması hususunda 657 Sayılı Kanun’un ilgili maddesine bir göz atalım. 657 Sayılı Kanun’un Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı konulu 28. maddesi şu şekilde düzenlenmiştir;

Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı:(1)
Madde 28 – (Değişik: 30/5/1974 – KHK-12; Değiştirilerek kabul: 15/5/1975 – 1897/1 md.) Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların
iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). (Ek cümle: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal
cümle: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113, K.: 2012/108 sayılı Kararı ile.; (…)(1) Yeniden düzenleme son cümle: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurlar, mesleki faaliyette veya serbest meslek icrasında bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açamaz; gerçek kişilere, özel hukuk tüzel
kişilerine veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir iş yerinde veya vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.
(Değişik ikinci fıkra: 8/8/2011 – KHK-650/38 md.; İptal ikinci fıkra: Anayasa Mahkemesinin 18/7/2012 tarihli ve E.: 2011/113 K.: 2012/108 sayılı Kararı ile(1) ; Yeniden düzenleme: 2/1/2014 – 6514/9 md.) Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşları ve kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulmuş yardım sandıklarının yönetim, denetim ve disiplin kurulları üyelikleri ile özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır.

(2) Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,

Yukarıda Kanunun ilgili maddesini değerlendirmek gerekirse;

  • Devlet memurları ticari faaliyette bulunamaz ve esnaf olarak kayıt açtıramaz.
  • Bazı istisnai durumlar haricinde şirket kuramaz ya da istisnai şirketler haricindeki şirketlere ortak olamaz.

Kanun ticari faaliyet ile ilgili net bir ibare getirmiştir ancak memurun ek iş yapıp yapamayacağı ile ilgili kanunda net ibare yoktur. Bu nedenle devlet memurları ek iş olarak nitelendirilebilecek işler yapabilir. Bu işlerden elde ettiği gelirleri mal bildirimi yapmak sureti ile Kurumuna bildirmesi şartı ile Kanun’en ek iş yapmasına dair bir engel bulunmamaktadır.

Tabi buradan şunu anlamamak gerekir. Evet memur ticari faaliyette bulunamaz, resmi olarak esnaflık yapamaz. Ancak bu bir işyerinde sigortasız olarak çalışabileceği anlamına da gelmez. Ek işler olarak nitelendirilebilecek paketleme işleri, evde mükellefiyet gerektirmeden yapılabilecek işler gibi işleri yapabilir. Zaten memurlar için ek gelir imkanı sağlayan ve yapılabilecek işler listesini içeriğin devamında paylaşacağım.

Öğretmenler ek iş yapabilir mi?

Öğretmen ek iş yapabilir mi sorusunun cevabını da vereyim. Öğretmenler de 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabiidir. Hem sözleşmeli hem de kadrolu öğretmenler için ilgili kanun hükümleri uygulanır. Öğretmenlerin ticari faaliyette bulunmaları yasaktır. Ancak mal bildiriminde bulunmak kaydı ile mesleğine engel teşkil etmeyecek ek iş faaliyetlerinde bulunabilirler.

Sözleşmeli memur ek iş yapabilir mi?

Sözleşmeli memurlar asıl işlerine engel olmayacak, ticari faaliyet olarak sayılmayacak işlerden ek gelir elde edebilir yani ek iş yapabilir.

Memurların yapabileceği ek işler nelerdir?

Devlet memuruyum ek iş ne yapabilirim diyorsanız aşağıdaki işlere bir göz atabilirsiniz. Memurların yapabileceği ek işler şunlardır;

  • Freelance olarak yapılabilecek makale yazma, çeviri hizmetleri ( Çeviri yaparak para kazanma başlıklı ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz)
  • Evde paketleme işleri ile gelir elde edebilirsiniz. Evde paketleme iş ilanları sayfamızdan size ve ilinize uygun işlere göz atabilirsiniz.
  • Anket ile para kazanabilirsiniz. Anket doldurarak para kazanma sayfamızdan online anketlerle gelir elde edebileceğiniz sitelere göz atabilirsiniz.
  • Reklam ve video izleyerek para kazanabilirsiniz.
  • Görev sitelerine üye olarak size verilen görevleri yapıp ek gelir elde edebilirsiniz.
  • R10.net gibi webmaster forumlarından freelance olarak verilen ürün girişi, tasarım ve benzeri işleri yaparak ek gelir elde edebilirsiniz.

Memur ticaret yapabilir mi?

657 Sayılı Kanun’un 28. Maddesi ile memurların ticari faaliyette bulunmaları yasaklanmıştır. Ayrıca istisnai bazı şirket türleri harici şirket kurmaları ve şirket ortağı olmaları da yasaklanmıştır.

Devlet memuru ek iş yaparsa cezası nedir?

Devlet memuru ek iş yaparsa cezası yoktur. Ancak ticari faaliyette bulunursa hakkında cezai işlem uygulanır. Ek işten dolayı elde edilen kazanç 5 aylık maaş tutarını geçerse mal bildirimi zorunluluğu vardır. Süresi içerisinde mal bildiriminde bulunmayan devlet memurlarına kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

Memur taksi şoförlüğü yapabilir mi?

Kamuda çalışanların en yoğun yaptığı iş şehir içi dolmuş ya da taksi şoförlüğüdür. Taksi şoförlüğü bir işverene bağlı olarak yapılan ve dolayısı ile işveren/işçi ilişkisi oluşturan bir iştir. 657 Sayılı Kanun memurların bu şekilde çalışmasını açıkça yasaklamıştır.

Ek iş yapan memur nereye şikayet edilir?

Ek iş yapan devlet memurları eğer bunu ticari faaliyet olarak nitelendirilebilecek bir iş olarak yapıyorsa;

  • Çalıştığı Kuruma ya da savcılıklara dilekçe ile ya da,
  • Online olarak Cimer aracılığı ile şikayet edilebilir.

Memur İnstagram’da satış yapabilir mi?

İnstagram’da ya da benzeri online satış platformlarında satış ticari faaliyet sayılmaktadır. Memurların ticari faaliyette bulunmaları Kanunen yasaklandığından İnstagram’da satış yapamaz.

Devlet memuru garsonluk yapabilir mi?

Garsonluk hizmet akdine tabi olarak ücret karşılığında bir işverene bağlı olarak yapılan iştir. Memurun hizmet akdine tabi olacak şekilde ücret karşılığında çalışması kanunen yasaktır. Dolayısıyla memurun garsonluk yapması da yasaktır.

Memur ek iş yaparsa cezası ne olur?

Ek iş ile ceza uygulanmaz. Ancak ek iş sonucu elde ettiği kazanç maaşın 5 katını bulursa mal bildirimi yapması gerekir. Süresi içerisinde mal bildirimi yapılmazsa kademe ilerleme durdurulma yaptırımı uygulanır.

Devlet memurları ek iş yapabilir mi?

Evet, ticari faaliyette bulunmama kaydı ile ek iş yapabilirler. Mal bildiriminde bulunduklarında ise ek işten dolayı memur ek iş cezası uygulanmaz.

Devlet memuru el işi yapıp satabilir mi?

Evet, el işi yapıp satabilir. Evde el işi yaparak kendi imkanları ile satanlar gelir vergisi mükellefi sayılmazlar. İstisna kapsamında yer alırlar.

Devlet memurları özel sektörde çalışabilir mi?

Hayır, memurlar hizmet akdine tabi olarak bir işyerinde çalışamazlar.

İlanı Oyla! İş Başvurusunda Öne Geç!

Miran

Merhaba. Ben miran. Hacettepe Üniversitesi uluslararası ilişkiler mezunuyum. Üniversitede okurken maddi sıkıntılar yaşadım. Bu nedenle hep ek işler yaptım. Şimdi ek iş tecrübelerimi sizinle paylaşıyorum. Sizinle güncel ek iş firmalarını paylaşıyor ve sizi ek iş firmaları ile buluşturuyorum.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
film izle